Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
EMBRYOLOGY
Code
BİYO202
Course Info
Embriyolojiye giriş.Canlıların üremesi ve üreme çeşitleri. Erkek ve dişi üreme organlarının yapısı ve gelişme evreleri. Eşey hücrelerinin oluşumu ( Gametogenez: Spermatogenez ve Oogenez). Eşey hücreleri (sperm ve yumurta) ve tipleri Döllenme ve döllenme çeşitleri. Gebelik, gebelik çeşitleri ve süreleri. Yavruların dünyaya geliş şekilleri. Canlılarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli balıklar, kuşlar, memeliler) embriyo safhaları (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhaları). İnsanın zigottan doğuma kadar olan gelişme safhaları.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam