Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
BIOCHEMISTRY I
Code
BİYO207
Course Info
Canlılığın özellikleri, hücrenin moleküler bileşenleri, biyomoleküller, aminoasitler ve proteinler, enzimler, karbohidratlar, lipidler, nükleotidler ve nükleik asitler, vitaminler ve koenzimler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam