Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SEEDLESS PLANTS
Code
BİYO203
Course Info
Algler, Cyanophyta, Euglenaphyta, Pyrrophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Mantarlar ve Likenlerin genel özellikleri, üremeleri ve sınıflandırılmaları.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam