Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
BIOSTATISTIC
Code
BİYO104
Course Info
İstatistiğin tanımı ve önemi, biyolojik bilimlerde istatistik kullanımı, gerekleri ve bilgilerin değerlendirilmesi, ortalama, standart sapma ve populasyon analizleri, geçerlik ve güvenirlik sınırları biyolojide deneme desenlerinin belirlenmesi, kurulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan istatistiki metotlar, varyans, olasılık, standart hata, varsayım denemeleri ve bir iki yönlü testler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam