Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
GENERAL BIOLOGY LABORATORY I
Code
BİYO151
Course Info
Mikroskop kullanma tekniği ve mikroskop tipleri, mikroskopta ölçme ve laboratuar aletlerinin tanıtımı, çeşitli hücreler(bitki hücresi, hayvan hücresi, prokaryot, ökaryot, koloni vb.), canlı varlıkların kökeni, hücre zarı, plazmoliz, deplazmoliz, hücre çeperinin değişimi, plastidlerin incelenmesi, ergastik maddeler (karbohidratlar, proteinler, yağlar, kristaller), hücre bölünmesi (mitoz-mayoz), Maya’da tomurcuklanma ile çoğalma, mineral eksikliğinin bitki gelişimine etkisi, bitki büyümesinin ölçümü, hareket fizyolojisi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam