Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
GENERAL AND PROFESIONAL ETHICS
Code
GME100
Course Info
Genel etik kavramı ve temel ilkeleri, Etiğin tarihçesi ve etik sistemler, mesleki etik kavramı ve temel ilkeleri, Biyoetik kavramı ve tarihçesi, Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki araştırmalarda etik kavramlar; klonlama, kök hücre, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, deney hayvanı kullanımında etik gibi güncel konular ile ülkemizde ve dünyada etikle ilişkili yasa ve yönetmelikler
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam