Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
GENERAL BIOLOGY
Code
BİYO101
Course Info
Hücre yaşamı, Biyolojik moleküller, Hücre membran yapısı ve fonksiyonu, Hücre yapısı ve fonksiyonu, Hücre yaşamda enerji akışı ve fotosentez, Solunum, DNA,RNA ve gen ifadesi ve Kalıtım, Hücre bölünmesi, Biyoteknoloji, Biyolojide temel prensip ve süreçleri, canlıların sınıflandırılma nedenlerini ve kurallarını, Organizmaların İsimlendirilmesi Ve Sınıflandırılması, Virus, Bakteria, Chromista, Protozoa, Cıvık Mantarlar, Tek Hücreli Algler, Funguslar, Bitkiler, Ciğerotları ve Karayosunları, Karayosunları, Atkuyrukları, Eğreltiotları, Hayvanlar, Hayvanları Tanımlayan Özellikler, Hayvanlar Alemini Oluşturan Başlıca Filumlar, Evrim kavramının ortaya çıkışı ve evrim konusundaki görüşler, Evrimin tanımı ve evrimin işleyiş mekanizması, Ekoloji, doğal seleksiyon kavramı ve doğal seleksiyonla evrim, Adaptasyon, modifikasyon, polimorfizm, konvergent ve divergent evrim kavramları, Hardy-Weinberg teoremi (Genetik sürüklenme, gen akışı, mutasyon, genetik darboğaz, gen havuzu, genotip ve allel frekansları), Türleşme ve türleşme metotları, Omurgasız ve omurgalı hayvanların sudan karaya geçişi, açık ve kapalı tohumlu bitkilerin evrimi, Omurgalı hayvanların evrimi
Credit
6
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam