Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
Nuclear Physics Lab.Thin Film Lab.Dosimeter Lab.Mechanics Lab.Electricity and Magnetism Lab.Heat LAb.Electronics Lab. Modern Physics Lab. Waves and Vibrations Lab.Optik LaboratuarıTHERMO-LUMINESCENCE AND OPTICALLY STIMULATED LUMINSolid State Physics Laboratory
Course Details
Course Title
Doktora Seminer Sunumu
Code
FBE605
Course Info
Bu ders bütünleşik doktora programlarında zorunlu olarak alınıp, yapılması hedeflenen doktora çalışması ile ilgili olarak yapılan literatür araştırması, materyal-metot ve/veya deneysel teorik çalışmaların araştırılıp, seminer olarak sunulmasını içermektedir
Credit
2
ECTS
10
Design ~GAÜN WebTeam