Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
Nuclear Physics Lab.Thin Film Lab.Dosimeter Lab.Mechanics Lab.Electricity and Magnetism Lab.Heat LAb.Electronics Lab. Modern Physics Lab. Waves and Vibrations Lab.Optik LaboratuarıTHERMO-LUMINESCENCE AND OPTICALLY STIMULATED LUMINSolid State Physics Laboratory
Course Details
Course Title
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Code
EB522
Course Info
Ders öncesi derse hazırlık, ilk derste yapılması gerekenler, temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, öğretim yöntemleri ve stratejileri, ödev ve projeler, öğretim materyali geliştirme ve kullanma, sınıf yönetimi ve motivasyon geliştirme, ölçme ve değerlendirme (değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme v.b.), eğitim-öğretimde etik kurallar.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam