Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
Code
EKON 521
Course Info
Antik Yunan, Roma, Ortaçağ’daki iktisadi düşünceler, Merkantilizm, klasik iktisat, neo klasik iktisat, Marksist okul, Keynesyen Devrim.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam