Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
Code
EKON 521
Course Info
Antik Yunan, Roma, Ortaçağ’daki iktisadi düşünceler, Merkantilizm, klasik iktisat, neo klasik iktisat, Marksist okul, Keynesyen Devrim.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam