Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
PARA TEORİSİ
Code
EKON 520
Course Info
Paranın Tanımı ve Fonksiyonları; Bankaların Yapısı, Önemi ve Fonksiyonları, Bankaların Kaynakları, Kredi Türleri; Mali Piyasa ve Para Piyasası; Para Piyasasının Fonksiyonları ve Araçları; Para Teorileri: Klasikler; Neo-Klasikler, Cambridge Okulu, Chicago Okulu, Modern Parasal Analizler; Keynesgil Model Para Arzı ve Para Talebi; Türkiye'deki Para Politikası; Uluslararası Bankacılık.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam