Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Code
EKON 515
Course Info
İstatistik metoduna giriş; dağılım ölçüleri; olasılık teorisi ve olasılık dağılımları; örnekleme teorisi;istatistik tahmin teorisi. Hipotez testleri; z, student-t,Chikare ve F dağılımları. Regresyon ve korrelasyon, ANOVA ve ANACOVA.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam