Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MAKROEKONOMİK TEORİ
Code
EKON 511
Course Info
Keynesgil ve Tobin dinamik modelleri; çarpan etkileri ve temel denge analizleri; değişik para rejimlerinin yarattığı sonuçlar; harcanabilir gelir tanımlarının alternatifleri; enflasyon ve istihdam teorileri. Walras ve Keynesgil uyum mekanizmaları; Neo-Keynesgil miktar kısıtlamalı modeller; makroekonomik politika analizleri.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam