Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ETİK VE MESLEKİ ETİK
Code
EKON 120
Course Info
Bu derste, etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, bilimsel etik kültürü, bilim insanlarının görev ve sorumlulukları, Türkiye’de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve değerlendirilecektir.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam