Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING 
HOMEPAGEFACULTY OF ENGINEERING
Announcements / Documents
Analiz Ücret Listesi 15 February 2019
ANKETLER 30 January 2019
İntörn Öğrenciler Hk 04 January 2018
Atelier - Laboratory
Food Microbiology Lab.General Chemistry Lab.Enstrümental Analiz Araştırma Laboratuvarları Sensory Analysis LaboratoryUnit Operations LaboratoryQUALİTY CONTROL AND FOOD CHEMISTRY LABORATORYBiotechnology Laboratory
Food Microbiology Lab.
Details
Mikrobiyoloji Laboratuvarları ; Bu alandaki laboratuvarda gıda mikrobiyolojisi ve genel mikrobiyoloji derslerinin deneyleri uygulanmaktadır.Gıdalarla ilgili çeşitli patojen ve bozulma etmeni bakteriler, biyojen aminler ve oluşumu, gıda küfleri ve mayalar, probiyotik bakteri, koliform bakterileri, toplam bakteri konularında araştırma projeleri ve analizleri yapılmaktadir. Bu laboratuvarlarda bulunan başlıca cihazlar aşağıda listelenmiştir: tezgah üstü 37 ºC inkübatörler, derin dondurucular, soğutmalı inkübatörler, kuru sterilizasyon için etüvler,çalkalamalı ve sirkülasyonlu su banyoları, örnek homojenizasyon cihazları (1 adet Stomacher,), vortex cihazı, tezgah üstü santrifüjler, steril kabinler (temiz çalışma kabinleri, 2 adet), masaüstü membran filtrasyon ünitesi , anaerobik inkübasyon için kaplar, araştırma mikroskopları (ışık mikroskobu), hassas teraziler (0.01- 0.0001 g). ayrıca bu laboratuvarlara hizmet veren küçük otoklav ve yıkama odasında ise 1 adet otoklav , bulunmaktadır.
Images

GAZIANTEP UNIVERSITY

Address Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, Türkiye
Phone +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Fax +90 (342) 360 1013
E-mail information@gantep.edu.tr
Design ~GAUN WebTeam