Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
STAJ DUYURUSU YENİ !!!
02 Mart 2009 10:01:41
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK PROGRAMI - Ömer Faruk ERKENDİRCİ

GMED 100 ve/veya GMED 200 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ((EDÖ)/(STAJ)) ÇALIŞMASI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1.2000 yılı öncesi kayıtlı öğrenciler Endüstriye Dayalı Eğitim (staj) çalışmalarını 15 Haziran 2009 - 05 Eylül 2009 tarihleri arasında 60 iş günü olarak yapacaklardır.

2.2000 yılı sonrası kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencileri Endüstriye Dayalı Öğrenim (staj) çalışmalarını 15 Haziran 2009 - 05 Eylül 2009 tarihleri arasında 30’ar iş günü olarak yapacaklardır.

3. Öğrenciler staj yapacakları işyerlerine onaylatacakları (Kaşe ve imza ile) staj başvuru formlarını Teknik Programlar Bölümü Öğrenci İşleri Servisinden alacaklardır.

4.İlgili danışmanın staj başvurusunu uygun görmesi halinde staj dosyası(defteri) temin edilip, ilgili yerler okunaklı, eksiksiz doldurulacak; staj defterinin ilgili kısmı ve fotoğraflarının üzeri program koordinatörlerince imzalandıktan sonra Öğrenci İşleri Servisinde mühürletilecektir. Staj dosyasındaki EK-4 sayfası koparılarak işyerine onaylattıkları başvuru formuyla birlikte 20 Nisan – 29 Mayıs 2009tarihleri arasında Teknik Programlar Bölümü Öğrenci İşleri Servisine teslim edeceklerdir.

5.Öğrenciler staj başvuru formu ile Ek-4 formunu teslim ettikten sonra en geç 12 Haziran 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar bir defaya mahsus olmak üzere staj yapacakları işyerini değiştirebileceklerdir.

6.2008-2009 Öğretim Yılı II.yarıyılında I. öğretimde ve II.öğretimde , sadece GMED 100 Endüstriye Dayalı Öğrenim-I ve/veya GMED 200 Endüstriye Dayalı Öğrenim-II derslerine kayıtlı olan öğrencilerin EDÖ çalışmalarını 16 Mart – 12 Haziran 2009 tarihleri arasında yapabilmelerine, EDÖ çalışmalarını bu tarihler arasında yapmak isteyen öğrencilerin staj yapacakları işyerlerini bildiren müracaatlarını en geç 13 Mart 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir

7.Staj çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin staj evraklarını ve gizli sicil fişlerini en geç 7 Eylül 2009 mesai bitimine kadar danışman öğretim görevlisine teslim etmeleri (Yaz okuluna katılıp sonrasında EDÖ çalışmasını tamamladığında mezun olabilecek öğrenciler için bu tarihin 16 Eylül 2009 Çarşamba tarihine kadar uzatılabileceği); staj başarı durumlarının belirlenmesi için 11 Eylül 2009 Cuma mesai bitimine kadar staj jürisi tarafından yapılacak mülakata katılmaları gerekmektedir.

8.Okulumuz öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj çalışmalarını istedikleri taktirde normal öğretim programını aksatmayacak şekilde bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde yurt dışında yapabileceklerdir.

9.Cumartesi günleri de staj yapan öğrenciler bu çalışmalarının staj gününden sayılabilmesi için staj defterindeki Cumartesi günleri tam ya da yarım gün çalıştığını gösterir kısmı işyerine onaylatacaklardır.

Öğr.Gör.Şule AKINAL

Teknik Programlar Bölüm Başkanı

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu