Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
Kabul Koşulları
27 Ocak 2006 16:11:46
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Eşref Şefik ERCAN

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALLARI KAYIT KOŞULLARI


ANATOMİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Biyoloji, Fizyoterapi, Temel Tıp Bilimleri Bölümleri ve Yüksek Hemşirelik okulu mezunları

Doktora :

Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakültesi gibi 5 yıllık eğitim veren fakülte mezunları ile Anatomi dalında yüksek lisans diploması olanlar.


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları.


BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rahabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühnedisliği, Makine Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları.


BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları.

Doktora :

Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda yapılmış bir yüksek lisan derecesine veya ;Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gereklidir. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu tarafından hazırlanan yönetmelikteki esaslar geçerlidir.


ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İmmünoloji yüksek lisans programı :

Yüksek lisans : Tıp Fakültesi mezunları.


FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora :

Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.


FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.


HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Tıp Fakültesi, Sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunlarından Anabiim Dalı Akademik Kurulunca durumu uygun görülenler kabul edilir.


HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programı :

Hemşirelik Yüksekokulu,Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olma ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olma.


HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları.


KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Odyoloji Yüksek lisans programı ve Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı :

Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.


MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Üniversitelerarası Kurul’un Lisansüstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre başvurular kabul edilir.

Doktora :

Tıp Fakültesi mezunları ve Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.


PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI (RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI)

Yüksek lisans :

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Eğitim Fakültesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sosyal Hizmet Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu mezunları.


TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora programı :

Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eczacılık Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi Biyolojik bilimler Bölümü ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında yüksek lisans derecesini almış olanlar ve Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilirler.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu