Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Prof.Dr. MUZAFFER KANLIKAMA
ANA SAYFATIP FAKÜLTESİKULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
Bayazit YA, Bakir K, Kanlikama M, Ozer E, Mumbuc S, Disikirik I, Ucak R. Expression of the p53 and nm23 genes in cholesteatoma. Acta Otolaryngol. 2002 Oct;122(7):726-9.
Bayazit YA, Ozer E, Kanlikama M. Gross dehiscence of the bone covering the facial nerve in the light of otological surgery.J Laryngol Otol. 2002 Oct;116(10):800-3.
Ozer E, Erkilic S, Bayazit YA, Mumbuc S, Aydin A, Kanlikama M. Malignant triton tumor of the supraclavicular regio arising after radiotherapy. Auris Nasus Larynx. 2002 Oct;29(4):405-7.
: Karakok M, Ozer E, Sari I, Mumbuc S, Aydin A, Kanlikama M, Kervancioglu R. Inflammatory myofibroblastic tumor (inflammatory pseudotumor) of the maxillary sinus mimicking malignancy: a case report of an unusual location (is that a true neoplasm? Auris Nasus Larynx. 2002 Oct;29(4):383-6.
Ozer E, Kanlikama M, Karakurum G, Sirikci A, Erkilic S, Aydin A. Primitive neuroectodermal tumour of the mandible.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002 Sep 24;65(3):257-61.
Ozer E, Bayazit YA, Kanlikama M, Mumbuc S, Ozen Z. Incudostapedial rebridging ossiculoplasty with bone cement. Otol Neurotol. 2002 Sep;23(5):643-6.
Bayazit Y, Bakir K, Ucak R, Mumbuc S, Ozer E, Kanlikama M. Clinical and histopathological correlates of the proliferative activity in squamous cell laryngeal carcinoma. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 2002;123(1):43-6.
Goksu S, Kocoglu H, Bayazit YA, Yuksek S, Karci Y, Kanlikama M, Oner U. Antiemetic effects of granisetron, droperidol and dexamethasone in otologic surgery. Auris Nasus Larynx. 2002 Jul;29(3):253-6.
Bayazit YA, Namiduru M, Bayazit N, Ozer E, Kanlikama M. Hearing status in brucellosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Jul;127(1):97-100.
Yilmaz M, Tarakcioglu M, Bayazit N, Bayazit YA, Namiduru M, Kanlikama M. Serum cytokine levels in Bell's palsy.J Neurol Sci.2002 May 15;197(1-2:69-72.
Bayazit YA, Kanlikama M, Bakir K, Ucak R, Mumbuc S,Ozer E.Malignant mixed tumor of the larynx: a case report.Rev Laryngol Otol Rhinol.2001;122:249-51.
Bayazit Y, Yilmaz M, Mumbuc S, Kanlikama M. Assessment of migraine-related cochleovestibular symptoms. Rev Laryngol Otol Rhinol 2001;122(2):85-8.
Sirikci A, Bayazit YA, Bayram M, Kanlikama M. Significance of the auditory tube angle and mastoid size in chronic ear disease. Surg Radiol Anat. 2001;23(2):91-5.
Bayazit YA, Karakok M, Ucak R, Kanlikama M. Cycline-dependent kinase inhibitor, p27 (KIP1), is associated with cholesteatoma. Laryngoscope. 2001 Jun;111(6):1037-41.
Sirikci A, Bayazit Y, Gumusburun E, Bayram M, Kanlikama M. A new approach to the classification of maxillary sinus hypoplasia with relevant clinical implications. Surg Radiol Anat. 2000;22(5-6):243-7.
Bayazit Y, Sirikci A, Bayaram M, Kanlikama M, Demir A, Bakir K. Eosinophilic granuloma of the temporal bone. Auris Nasus Larynx. 2001 Jan;28(1):99-102.
Bayazit Y, Yilmaz M, Kepekci Y, Mumbuc S, Kanlikama M. Use of the auditory brainstem response testing in the clinical evaluation of the patients with diabetes mellitus. J Neurol Sci. 2000 Dec 1;181(1-2):29-32.
Bayazit Y, Mumbuc S, Ucak R, Kanlikama M, Bakir K. Significance of Fas protein in squamous cell carcinoma of the larynx. Acta Otolaryngol. 2000 Jun;120(4):557-61.
Kanlikama M, Mumbuc S, Bayazit Y, Sirikci A. Management strategy of mycobacterial cervical lymphadenitis. J Laryngol Otol. 2000;114(4):274-8.
Sirikci A, Bayazit YA, Bayram M, Mumbuc S, Gungor K, Kanlikama M. Variations of sphenoid and related structures. Eur Radiol. 2000;10(5):844-8.
Bayazit Y, Bekir N, Gungor K, Kepekci Y, Mumbuc S, Kanlikama M. The predictive value of auditory brainstem responses for diabetic retinopathy. Auris Nasus Larynx. 2000 Jul;27(3):219-22.
Celen Z, Kanlıkama M, Bayazit AY, Mumbuc BS, Zincirkeser S, Ozbay E. Scintigraphic evaluation of the Eustachian tube functions. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1999;120(2):123-5.
Kanlikama M, Gokalp A. Management of mycobacterial cervical lymphadenitis. World J Surg. 1997 Jun;21(5):516-9.
Gok A, Kanlikama M, Ozsarac C. Congenital cholesteatoma with spontaneous epidural abscess, sinus thrombosis and cutaneous fistula. Neurosurg Rev. 1996;19(3):189-91.
Kanlikama M, Mumbuc S. Imaging quiz case 1 and 2. Odontogenic keratocyst (OK) of the mandible. Arch Otolaryngol Head Neck Surg.1996 Jan;122(1):86, 88-9.
Kanlikama M, Ozsahinoglu C, Akan E, Ozcan K. Mycobacterial species causing cervicofacial infection in Turkey. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1993;250(4):237-9.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
Kanlikama M, Kepekçi Y, Boğa C, İspir T: Plasma trace element levels in cases with sensorineural hearing loss having prolonged QTc intervals. XV World Congress of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery. İstanbul, 20-25 June 1993.
Gümüşburun E, Bayazıt Y, şirikçi A, Mumbuç S, Erbağcı H, Kanlikama M: Anatomic variations of the nasal cavity and paranasal sinuses. XV Congress of the International Federation of associations Anatomists and 4 th International Malpighi Symposium, Rome September 11-16, 1999.
Kervancıoğlu R, Mumbuç S, Bayram MM, Kanlikama M: The large vestibuler aquaductus syndrome. ECR’99 European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-12, 1999.
Şirikçi A, Bayazıt Y, Erbağcı H, Gümüşburun E, Bayram M, Kanlikama M: A particular anomaly of the posterior ethmoidal air cells: Ethmomaxillary sinus. XV International Symposium on Morphological Sciences. Kyoto, Japan, September 18-21, 2000.
Şirikçi A, Gümüşburun E, Bayazıt Y, Erbağcı H, Bayram M, Kanlikama M: Anatomic variations of the paranasal sinus area in the pediatric patients with chronic sinusitis. XV International Symposium on Morphological Sciences. Kyoto, Japan, September 18-21, 2000.
6: Bayazıt YA, Gümüşburun E, Özer E, Erbağcı H, Kanlikama M: Middle portion of the petrosquamosal lamina, cog as an anatomic impact in the middle ear. XV International Symposium on Morphological Sciences. Timişoara, Romania, September 11-15, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
YAYLA İ, ÖZŞAHİNOĞLU C, AKÇALI Ç, KIROĞLU F, KANLIKAMA M: Ani işitme kayıplarında ürografin. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 131-141, 1983
ÖZDEMİR H, ÖZŞAHİNOĞLU C, AKÇALI Ç, KIROĞLU F, KANLIKAMA M: Normal kişilerde ve periferik vestibüler lezyonlu hastalarda optokinetik test sonuçları. Türk Otorinolarengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul, 1985, pp. 688-695.
KANLIKAMA M, AKÇALI Ç, VARİNLİ S, KIROĞLU F, ÖZDEMİR H: Bir boyun amiloidozu olgusu. Türk Otorinolarengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul, 1985, pp. 413-419.
ÖZŞAHİNOĞLU C, AKÇALI Ç, KIROĞLU F, KANLIKAMA M, BOZDAĞ M: Konjenital kulak atrezileri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 25: 228-235, 1987.
ÖZŞAHİNOĞLU C, AKÇALI Ç, KIROĞLU F, KANLIKAMA M, BOZDAĞ M: Lingual tiroidler. Türk Otolarengoloji Arşivi, 25: 199-205, 1987.
KANLIKAMA M, ÖZŞAHİNOĞLU C, AKAN E, ÖZCAN K, VARİNLİ S: Mikobakteriel Servikal lenfadenitler. DOĞA TU Tıp ve Ecz Dergisi, 13: 54-67, 1989.
KANLIKAMA M, KEPEKÇİ Y: Akut Lenfoblastik lösemide fasial sinir paralizisi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1: 254-258, 1990.
KANLIKAMA M: Mastoidektomi sonrası ortaya çıkan BOS sızıntısı ve beyin herniasyonu. Sağlık Hastanesi Dergisi, 5: 53-5, 1991.
KANLIKAMA M: İnverted nazal papillomlar. TCDD Hast Tıp Bülteni, 3:55-65, 1991.
KANLIKAMA M, ABACI S, ÇELİK S: Septum kaudal bölümü deformiterlerinin perpendiküler lamina ve vomer grefti ile tamiri. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 136-144, 1991.
KANLIKAMA M: Chondrosarcomas of the head and neck. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 98-105, 1991.
KANLIKAMA M: Kuş kokleasının tüylü hücre rejenerasyon yeteneği. İnsanlarda neden olmasın? KBB Postası, 1(6): 51-53, 1992.
KANLIKAMA M, ÖZSARAÇ C: Maksillanın fibro-osseoz lezyonları. Türk Otolarengoloji Arşivi, 30: 98-101, 1992.
KANLIKAMA M, ÇELİK S: Miringotomi ve ventilasyon tüpü yerleştirilmesinde insizyonun rolü. KBB Postası, 1(5): 45-47, 1992.
BAYRAM MM, KOÇ Z, KANLIKAMA M, KERVANCIOĞLU R, ÇELİK S : Kronik sinüzit olgularında paranazal sinüs kemik anatomik varyasyonları ve mukozal anormalliklerin BT ile incelenmesi. Türk Radyoloji Dergisi, 29(2):84-90,1993.
BAYRAM MM, KERVANCIOĞLU R, KANLIKAMA M, KOÇ Z: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide temporal kemiğin normal anatomisi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4:63-71, 1993.
BAYRAM MM, KERVANCIOĞLU R, KANLIKAMA M, KOÇ Z, ÇELİK S: Kronik otitis mediada yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Türk Radyoloji Dergisi, 2:157-162, 1995.
ÇELİK S, KANLIKAMA M, ÇELEN Z, MUMBUÇ S, SEĞMEN M: Effüzyonlu otitis mediada östaki fonksiyonlarının ardışık sintigrafik yöntemle incelenmesi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3: 182-187,1995.
MUMBUÇ S, KANLIKAMA M, SEĞMEN M: Bazal hücreli nevoid sendrom. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 53-57, 1997.
KANLIKAMA M, MUMBUÇ S, YAKIT T: Melkersson - Rosenthal sendromu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 61-64, 1997.
KANLIKAMA M, MUMBUÇ S, GÖKALP A, ÇELEN Z: Salivary gland scintigraphy in diagnosis of Warthin’s tumor. Annals of Medical Sciences, 7:61-64, 1998.
MUMBUÇ S, KANLIKAMA M, KERVANCIOĞLU R, DİŞİKIRIK İ: Waardenburg sendromu. KBB İhtisas Dergisi, 5: 141-144, 1998.
KANLIKAMA M, MUMBUÇ S, SEĞMEN M: Açık kavite timpanoplasti. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 6: 183-186, 1999.
KERVANCIOĞLU R, MUMBUÇ S, BAYRAM MM, KANLIKAMA M: Geniş vestibüler akuaduktus sendromu. 5: 336-339, 1999.
MUMBUÇ S, KERVANCIOĞLU R, KANLIKAMA M, BAYRAM M: normal ve patolojik iç kulak yapılarında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6: 66-72, 1999.
MUMBUÇ S, KANLIKAMA M, BAYAZIT Y, SEĞMEN M: Baş ağrılarında fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. Gaziantep Tıp Dergisi, 11: 7-10, 2000.
MUMBUÇ S, BAYAZIT Y, KANLIKAMA M, DİŞİKIRIK İ: Nazal polipozis ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. Gaziantep Tıp Dergisi, 11: 1-6, 2000.
BAYAZIT YA, BAKIR K, UÇAK R, ÖZER E, MUMBUÇ S, KANLIKAMA M: Significance of p53, bcl-2 and fas oncogenes in the laryngeal squamous cell carcinoma. 12: 16-21, 2001.
BAYAZIT Y, MUMBUÇ S, UÇAK R, BAKIR K, KANLIKAMA M: Clinical and pathological correlates of nm23 protein in the squamous cell carcinoma of the larynx. KBB İhtisas Dergisi, 8: 48-52, 2001.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
YAYLA I, OZSAHINOGLU C, AKCALI C, KANLIKAMA M: Ani isitme kayiplarinda urografin. XVII. Turk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 9-12 Ekim 1983, Adana.
KANLIKAMA M, AKCALI C, VARINLI S, KIROGLU F, OZDEMIR H: Bir boyun amiloidozu olgusu. XVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 9-12 Ekim 1983, Adana.
OZDEMIR H, OZSAHINOGLU C, AKCALI C, KIROGLU F, KANLIKAMA M:Periferik vestibuler sistem patolojilerinde optokinrtik testin tani degeri. XVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 9-12 Ekim 1983, Adana.
KANLIKAMA M, OZSAHINOGLU C, AKAN E, OZCAN K, AKCALI C, KIROGLU F, VARINLI S, KOKSAL F: Mikobakteriel servikal lenfadenitler. XVIII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 5-8 Eylul 1985, Bursa.
OZSAHINOGLU C, AKCALI C, KIROGLU F, KANLIKAMA M, OZMEN H: Lingual tiroidler. XVIII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 5-8 Eylul 1985, Bursa.
OZSAHINOGLU C, AKCALI C, KIROGLU F, KANLIKAMA M, BOZDAG M: Konjenital kulak atrezileri. XVIII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 5-8 Eylül 1985, Bursa.
OZCAN K, AKANE, KOKSAL F, KANLIKAMA M, OZSAHINOGLU C: Servikal lenfadenitlerden izole edilen mikobakteri turleri. XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Haziran 1986, Sivas.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, CELIK S, SEGMEN M, ZORLUDEMIR S: Mandibulanin odontojenik keratokistleri. Ortakulak Rekonstruksiyonu ve Kafatabani Cerrahisi Simpozyumu. 7-9 Eylul 1994. ISTANBUL.
CELIK S, KANLIKAMA M, MUMBUC S, ERGULER E, CELEN Z, YAKIT T: Effuzyonlu otitis mediada ostaki fonksiyonlarinin ardisik sintigrafik yontemle incelenmesi. Ortakulak Rekonstruksiyonu ve Kafatabani Cerrahisi Simpozyumu. 7-9 Eylul 1994. ISTANBUL.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, ERGULER E, CELEN Z, BADUR T, OZSARAC C: Warthin tumorlerinin tanisinda sintigrafinin yeri. Ortakulak Rekonstruksiyonu ve Kafatabani Cerrahisi Simpozyumu. 7-9 Eylul 1994. ISTANBUL.
KANLIKAMA M, MUMBUC M, SEYMEN M: Kanal Wall-down timpanoplasti. 23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylul-4 Ekim 1995 Antalya.
: MUMBUC S, KANLIKAMA M, YAKIT T: Basal cell nevoid sendrom. 23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylul-4 Ekim 1995 Antalya.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, BADUR T: Melkersson-Rosenthal Sendromu. 23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylul-4 Ekim 1995 Antalya.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, BADUR T: Melkersson-Rosenthal Sendromu. 23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylul-4 Ekim 1995 Antalya.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, YAKIT T: Cocuklarda timpanoplasti. Pediatrik Otolaringoloji Simpozyumu. 1-4 Eylul 1996, Istanbul.
MUMBUC S, KANLIKAMA M, DISIKIRIK I: Waardenburg Sendromu. Pediatrik Otolaringoloji Simpozyumu. 1-4 Eylul 1996. Istanbul.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, SEGMEN M, BADUR T: Effuzyonlu otitis mediada havalandirma tupu uygulama sunuclarimiz. Pediatrik Otolaringoloji Simpozyumu. 1-4 Eylul 1996. Istanbul.
MUMBUC S, KERVANCIOGLU R, KANLIKAMA M: Ic kulak tomografisi ve genis vestibuler akuaduktus. 24, Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylul, 1997. Antalya.
BADUR T, KANLIKAMA M, MUMBUC S, DISIKIRIK I: Gaziantep kent merkezi gürültüsü üzerine bir calisma. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylul. Antalya.
SEGMEN M, KANLIKAMA M, MUMBUC S, YAKIT T: Normal ve sigara icen populasyonda vokal kord vibratuar fonksiyonlarinin stroboskopik degerlendirilmesi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylul 1997. Antalya.
KERVANCIOGLU R, MUMBUC S, BAYRAM MM, KANLIKAMA M: Genis vestibuler akuaduktus sendromu. 3. Tibbi goruntuleme ve Girisimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim-2 Kasim 1997. Antalya.
KERVANCIOGLU R, MUMBUC S, BAYRAM MM, KANLIKAMA M: Parotis kitlelerinin tanisinda BT’nin rolu. 3. Tibbi goruntuleme ve Girisimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim-2 Kasim 1997. Antalya.
MUMBUC S, KANLIKAMA M, SEGMEN M, BAYAZIT Y: Bas agrilarinda fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. Kulak Burun Bogazda Son Gelismeler Simpozyumu. 24-27 Mayis 1998. Istanbul.
MUMBUC S, KANLIKAMA M, SEGMEN M, YAKIT T: Revizyon endoskopik sinus cerrahisi. Kulak Burun Bogazda Son Gelismeler Simpozyumu. 24-27 Mayis 1998. Istanbul.
MUMBUC S, KANLIKAMA M, SEGMEN M, DISIKIRIK I: Nasal polipozis ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi. Kulak Burun Bogazda Son Gelismeler Simpozyumu. 24-27 Mayis 1998. Istanbul.
MUMBUC S, BAYAZIT Y, GUNGOR K, KANLIKAMA M, KARA C: Endoskopik Dakriyosistorinostomi.25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
BAYAZIT Y, UCAK R, MUMBUC S, BAKIR K, KANLIKAMA M: Yassi hucreli larenks kanserlerinde proliferatif aktivitenin prognostik onemi. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, BAYAZIT Y, SIRIKCI A, DISIKIRIK I: Mikobakteriyel servikal lenfadenitlerin tedavi stratejisi. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
KARA C, BAYAZIT Y, MUMBUC S, KANLIKAMA M, KEPEKCI Y, GUNGOR K: Diabetik retinopatide ABR testinin tanisal degeri. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
29: BAYAZIT Y, SIRIKCI A, MUMBUC S, KANLIKAMA M, BAYRAM M: Kronik otitis media ve mastoid pnomotizasyon iliskisi: Mastoid hava hucresi alanı ve sigmoid varyasyonlarin anlami. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
KANLIKAMA M, MUMBUC S, BAYAZIT Y, SIRIKCI A, BAYRAM M: Sfenoid sinus ile ilgili varyasyonlarin tesbiti. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
KONUKSEVEN A, BAYAZIT Y, MUMBUC S, KANLIKAMA M, DISIKIRIK I: Kohlea vestibuler semptomlarla iliskili migrenin degerlendirilmesi. 25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
MUMBUC S, BAYAZIT Y, KANLIKAMA M, DISIKIRIK I, KONUKSEVEN A: Aspirin intoleransi ve nazal polipozis.25. Ulusal Turk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylul 1999. Izmir.
UCAK R, KORKMAZ C, BAYAZIT Y, MUMBUC S, BAKIR K, KANLIKAMA M: Larinks karsinomlarinda PNCA ve Ki-67’nin prognostik anlami. XIV. Ulusal Patoloji kongresi. 11-17 Nisan 1999. Kusadasi.
Özer E., Bayazıt Y.A., Kara C., Mumbuç S., Kanlikama M., Durucu C. : Kemik çimento ile inkudo stapedial köprü osikuloplasti. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Konukseven A., Kanlikama M., Özer E., Mumbuç S., Özer Z., Bayazıt Y.A.: Otoskleroz Cerrahisi ve Sonuçlarımız. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Özer E., Bayazıt Y.A., Uçak R., Sarı İ., Kanlikama M., Mumbuç S.: Langerhans hücre immun cevabı yassı hücreli larinks karsinomlarında proliferatif aktiviteyi etkilemez. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Bayazıt Y.A., Kanlikama M., Mumbuç S., Özer E., Dişikırık İ., Bakır K., Uçak R.: P53 ve nm23 gen ekspresyonlarının kolesteatom oluşumundaki rolü. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Mumbuç S., Özer E., Bayazıt Y.A., Kanlikama M., Konukseven A.: Fonksiyonel ve estetik rinoplasti. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Özen Z., Özer E., Bayazıt Y.A., Kara C., Mumbuç S., Kanlikama M.: Kronik otisis mediada körner septumun önemi. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Durucu C, Kanlikama M, Özer E., Mumbuç S, Kara C, Bayazıt Y.A. Pediatrik boyun kitlelerine cerrahi yaklaşım. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2001
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu