Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Doç.Dr. MUSTAFA YILMAZ
ANA SAYFAFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Doküman
My Personel Web Page01 Şubat 2006
00.00.0000
+90 342 317 2210
0 342 3601100
Mustafa.Yilmaz@gantep.edu.tr
www1.gantep.edu.tr/~ayilmaz
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Engineering Physics
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU)
1992
Y.Lisans
Computational Physics
Gaziantep Üniversitesi
1995
Doktora
Nuclear Physics (Teoretical-Computational)
Gaziantep Üniversitesi
2000
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Doç.Dr.
Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK)
2007
Y.Doç.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2000
Öğr.Gör.
Gaziantep Üniversitesi
1998
İdari Görevler
Yıl
İdari Görev
2001 - 2003
Vice Chairman, Department of Engineering Physics
2008 - 2011
Membership of Faculty Executive Board, Faculty of Economics and Administrative Sciences
2008 - -
Director (Deputy) of Information Technologies Systems and Services
2008 - -
Chairman of Department of Informatics
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

The Society for Computer Simulation International (SCS), San Diego, California, USA
Turkish Physical Society, Ankara, Turkiye
Balkan Fizik Derneği, Sofya, Bulgaristan
Ödüller

  • Grant and Tuition for 7th International Balkan School on Nuclear Physics
  • Grant and Tuition for 6th International Balkan School on Nuclear Physics
  • Financial Support for a visit to University of Surrey, British Council (BC)
  • Travel Support,University of Surrey, Guildford, Surrey, United Kingdom, 1998
  • Grant for the Project (TBAG-1601, 197T020), Scientific and Technical Researc
  • Grant and Tuition for International Balkan School on Nuclear Physics, Balka
  • Grant and Tuition for 4th International Balkan School on Nuclear Physics
  • Grant and Tuition for Quantum Communication and Information Technologies, N
  • Grant and Tuition for 2nd International Balkan School on Nuclear Physics
  • Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu